Fundacja po wielomiesięcznych staraniach w styczniu 2018 roku pozyskała lokal z przeznaczeniem na świetlicę w ramach której osoby niepełnosprawne będą mogły aktywnie uczestniczyć w zajęciach z zakresu arteterapii oraz innych o charakterze integracyjnym.

Utworzenie kreatywnej przestrzeni w obiekcie Widzewskiej Manufaktury, aktywizującej osoby marginalizowane w województwie łódzkim ma na celu efektywne działania na rzecz rozwoju zainteresowań i talentów oraz promocji twórczości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Proponujemy ergoterapię i arteterapię  czyli uwalniamy potencjał osób dotychczas marginalizowanych ze względu na niepełnosprawność, chorobę, ewentualnie wiek. Oferujemy zajęcia poznawcze, warsztaty wybranych technik rękodzieła dostosowanych do możliwości i zainteresowań beneficjentów.

Otwieramy „Kuźnię” ukrytych talentów czyli galerię stacjonarną i internetową rękodzieła opartą na idei współpracy z osobami łączącymi pasję tworzenia i tradycje sztuki rękodzielniczej.