Informujemy że Fundacja „My Tacy Sami” będzie realizowała projekt współfinansowany ze środków PFRON pod nazwą:

„Wyjazd rekreacyjno – turystyczny Smaki Podlasia”, którego celem jest zorganizowanie warsztatów kulinarnych oraz zwiedzanie Podlasia. Planowany termin 06.06.2021 – 13.06.2021. W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu w Białymstoku oraz dojazd autokarem. Odpłatność za udział w projekcie wynosi 561 zł od osoby.

Nabór i weryfikację uczestników prowadzi Pani Barbara Michałowska Tel. Kontaktowy  504-007-646

Wpłaty za udział w projekcie prosimy przekazywać na konto Fundacji nr konta 91 2490 0005 0000 4530 9633 7292

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.