Projekt współfinansowany ze środków PFRON, był zrealizowany w Pucku w dniach 21.08 – 31.08. 2014 roku. Czternastu beneficjentów pod opieką wolontariuszy i sterników, na dwóch jachtach morskich zdobywali umiejętności żeglarskie w zakresie:

  • BHP,
  • Komunikacji na wodzie,
  • Locji,
  • Meteorologii,
  • Praktycznej nauki żeglowania.

Żeglowali i wypoczywali pływając po Zatoce Puckiej, do Gdyni, Gdańska i Sopotu. Warsztaty odbywały się w sprzyjających warunkach atmosferycznych; było słonecznie i wietrznie. Wielu uczestników połknęło bakcyla żeglarstwa, deklarując zamiar kontynuacji i pogłębiania zdobytych umiejętności. Mając na uwadze powyższe został w 2016 roku zorganizowany rekreacyjno-szkoleniowy rejs dla osób niepełnosprawnych ruchowo, podczas którego uczestnicy żeglowali na jachtach kabinowych. Rejs był zaplanowany w ten sposób, aby uczestnicy mogli poznać krainę Wielkich Jezior Mazurskich od strony lądu i wody.